Кръвното налягане

От всички изследвания и параметри на кръвообращението най-голямо значение винаг и се отдава на кръвното налягане. То действително има голямо диагностично значение, но не бива да се забравя, че измерената стойност се влияе от различни фактори (медикаменти, вълнение, функцията на бъбреците и много други). Ако примерно измерената стойност е с 1 или 2 килопаскала (респ. […]

Пулсът

В тясна връзка с описания феномен СГОИ пулсът тласъчната вълна, която се създава в артериите от сърдечната дейност. По принцип пулсът може да се измери на всяка по-голяма артерия, но много съдове са вложени дълбоко в мускулната тъкан, така че не могат да се напипат. Обикновено пулсът се търси на китката, тъй като артериалните съдове […]

Кръвообращението

Смущенията в сърдечната дейност са толкова тясно свързани с неправилната регулация на кръвообращението, че повечето пъти говорим за сърдечно-съдови болести като сборно понятие. Венозната кръв, която е бедна на кислород и наситена с отпадъчни вещества, идвайки от органите на тялото, крайниците, мускулатурата и др., се събира във вените и тече, преодолявайки гравитацията, като през канална […]

Честота на сърдечната дейност нормално 60 — 70 уд./мин

Отделните части на сърцето започват да бият асинхронно, при което почти не се изтласква кръв. Синусовият възел при устието на вените е нещо като водач. Той регулира честотата на сърдечния удар, като се влияе и от други нервни пътища. Както е известно, при вълнение, уплаха, страх сърцето бие учестено. Физическото напрежение, кислородният дефицит също ускоряват […]

0,5 м срещу гравитацията

Все пак в сравнение например със силната мускулатура на митниците това е един много малък мускул, който въпреки това непрестанно изтласква в цялото тяло по 5 л кръв и повече на минута, а за да снабди с кръв мозъка на един изправен човек, сърдечния! мускул работи дори половин метър срещу гравитацията. Между мускулните влакна на […]

Строеж и структура на човешкото сърце

В научно-популярната литература сърцето често се оприличава на помнена станция, която с поразителна точност изтласква прииждащата течност, именно кръвта, към белите дробове и периферията на тялото. Колкото и убедителен да с този пример, той не обхваща цялостната функция на сърцето. За една минута — 4,5 — 5 литра кръв То не е само механична помпа, […]

Рак

Все още раковата болест се числи към заболяванията, от които се страхуваме най-много. Всеки пети човек в нашите географски ширини умира от раково заболяване. Много хора са чували за твърде продължителни и драматични клинични картини, които им всяват страх и ги карат да се въздържат от навременно отиване при лекар. Всички новости в областта на […]

Алергия и имунни реакции

„Към това съм изключително алергичен“, чуваме да се казва от време на време, когато трябва да се изтъкне някаква особена ненавист. В такива случаи това се отнася до шум, дълги заседания, несимпатични съграждани и други подобни. Но, разбира се, в този смисъл понятието алергия се употребява съвсем неправилно. Думата алергия произхожда от гръцки език (ален […]

Повишена температура

Повишената температура не е болест, а само симптом на най-различни заболявания. Тя се явява при инфекции, тумори, възпаление на бъбреците, ревматични заболявания, отравяния, алергични реакции, наранявания, загиване на тъкани, термични влияния (слънчев удар), мозъчни процеси, възпаления с най-различна генеза, преумора, определени хормонални хиперфункции и други. Почти не съществуват болести, при които да не може да […]

Кръвоизливи

Едно от многобройните свойства на кръвта е способността й за „самозащита“ при възникващи дефекти по нейния път. Когато се нарани един кръвоносен съд, би трябвало всъщност (както при авария в тръбите за топлата вода) цялата кръв да изтече от тръбната система. Но кръвта има свойството сама да запушва дефекта. Непосредствено след нараняване на кръвоносен съд […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme