Ангина пекторис

Това латинско наименование напомня за едно симпатично моминско име, но всъщност тук се касае за едно не съвсем невинно и нерядко (функционално) заболяване на сърцето, което се характеризира със силни, инфарктоподобни болки, които обаче са по-краткотрайни и протичат по-рядко с чувство на страх; липсват и изразени циркулационни симптоми. Всъщност това наименование е „събирателно понятие“ за […]

Поведение при миокарден инфаркт

Пълен покой (защото всяко физическо усилие допълнително обременява сърцето); легнало положение на тялото (отбременява се кръвообращението); при повдигната горна част на тялото пациентът изпитва облекчение, тъй като се улеснява дишането му; пълен покой (всякакви вълнения, страхове, суматохи и др. плашат и изморяват пациента, който и без това се измъчва от болки); да не се дават […]

Сърдечен инфаркт

Понякога го наричат главна епидемия на нашето столетие. (Това е погрешно, защото миокардният инфаркт нито е епидемична болест, нито пък данък, който плащаме на нашето съвремие). Миокардният инфаркт несъмнено е една честа и опасна болест. При него се стига до загиване на части от сърдечната мускулатура вследствие на остри смущения в притока на енергия. По-рано […]

Изкуствени „регулировчици“ на сърдечния ритъм

„Регулировчиците“ (пейсмейкърите) през последните десетилетия придобиха голямо значение при лечението на определени сърдечни заболявания. Но те съвсем не са нужни или полезни при всички сърдечни болести. Когато е увредена функцията на синусовия възел и на проводната система и сърцето не получава равномерно необходимите импулси за своята дейност, настъпват припадъци, временно спиране на сърцето и други […]

„Шоково лечение“ на сърцето

Като познаваме нормалното протичане на сърдечната дейност, лесно можем да си обясним какво става по време на тъй драматичната картина на „шоковото лечение“ при мъждеене или спиране на сърцето. Както вече казахме, може да се стигне до съвсем неправилни контракции на отделни мускулни сектори, които са съвършено безполезни за кръвообращението, защото мъждеещото сърце вече не […]

Функционално изследване на сърцето

Лекарят разполага с голям брой методи за оценка на функционалното състояние на сърцето. Тук спадат и такива прости тестове като измерване на сърдечната честота след неколкократни прикляквания, измерване на кръвното налягане след преминаване от легнало в изправено положение и много други. През последните десетилетия голямо значение придобиха онези методи, които посредством измерване, проведено в самото […]

Спиране на сърцето

Угасването на сърдечната Дейност, спирането на сърцето е едно много драматично, застрашаващо живота явление. Но спирането на сърцето не винаги означава безвъзвратна смърт. Могат да се посочат безброй случаи, когато благодарение на бързата лекарска намеса „спрялото” сърце е започнало наново да биe (напр. с помощта на сърдечен масаж), електрическо дразнене, наричано още „шок“, и много […]

Върхов сърдечен удар

При всяка контракция сърцето се придвижва леко в гръдния кош по надлъжната си ос. При силна сърдечна дейност и при лица без обилна подкожна мастна тъкан върховият удар на сърцето може да се опипа вляво под гърдата. Това е нормално. Този признак има значение, когато сърцето е разширено и ударът му се опипва твърде силен […]

Сърдечни шумове

При едно биещо сърце тоновете се чуват винаги. Но покрай тях при аускултацията на сърцето вниманието на лекаря се съсредоточава и преди всичко върху атигшчните шумове по време на сърдечната дейност, коиго нормално не се срещат. Голям опит е необходим, за да се разпознават и правилно интерпретират тези шумове. Те се появяват тогава, когато по […]

Сърдечни тонове

Най-типичното клише на лекаря ни го представя със слушалка по време на преглед (прислушване = аускултация) на сърцето. И действително прислушването се числи към най-честите, почти ритуални лекарски дейности. Стойността на това изследване е безспорна, въпреки че съвременните методи на изследване, преди всичко обективните регистрационни методи (запис на сърдечните тонове чрез микрофон), вече в значителна […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme