Категория: Здраве

Смущения в кръвообращението

Сърцето и кръвообращението функционално са толкова тясно свързани помежду си, че трябва да бъдат описани съвместно. В края на краищата циркулацията на кръвта се осъществява като резултат от сърдечната дейност. Смущенията в кръвообращението, от една страна, са израз на нарушена сърдечна дейност, а, от друга страна, самите те действуват върху сърцето. При един съдов колапс […]

Лекарства и функция на сърцето

В някои стари истории с удивление четем за разни билкарки и знахари, които получавали поразителни лечебни резултати с помощта на най-различни билки. Това не винаги са само приказки. В някои растения се доказват вещества е изразен ефект върху сърцето, както например в напръстника, дори и в момината сълза. Тези растения несъмнено действуват върху сърцето, но […]

Функционални болести на сърцето

Понятието „функционални” е спорно, защото в края на краищата всички сърдечни заболявания имат функционални отражения. В случая се говори за смущения в нормалната функция на сърцето, без да се откриват видими причини в самото сърце. Но функционалните сърдечни болести съвсем не са плод на внушение. Сърцето се влияе от най-различни регулационни процеси. При психично вълнение […]

Тютюнопушенето натоварва и сърцето

Ендокардът, т. е. вътрешната ципа на сърцето, също може да се порази от възпалителен процес. Често пъти той протича без всякакви доловими симптоми. Но ако клапите и техните поддържащи връзки също се засегнат от тези изменения, възникват описаните вече сърдечни пороци. По-особена клинична картина показва бактериалното възпаление на сърдечните клапи. Върху някои наслоения на клапите […]

Възпалителни заболявания на сърцето

Много инфекциозни заболявания нападат и сърцето дори когато симптоматиката от страна на другите органи стои на първо място. Дифтерията например се характеризира с плътни налепи по дихателната тръба, които могат да доведат до пристъпи на задушаване. Тази остра симптоматика често пъти ни кара да забравяме, че и сърдечният мускул може да бъде засегнат тежко при […]

Дефекти в сърдечната преграда

Освен измененията в клапите от голямо значение за медицината са и дефектите в преградата на сърцето поради тяхната относителна честота. В повечето случаи се касае за вродени сърдечни пороци, т. е. за дефекти, получени по време на ембрионалното развитие на сърцето. Това са предимно комбинирани сърдечни пороци и често пъти се срещат типични комбинации от […]

Клапни пороци на дясното сърце

Както на аортната и на митралната клапа, така и на пулмоналната и на трикуспидалната клапа — между дясното предсърдие и дясната камера — могат да възникнат стенози, респ. инсуфициенции. Те са по-редки, отколкото процесите в лявото сърце. Техните последствия се обясняват предимно с това, че богатата на отпадъци и бедна на кислород кръв от периферията […]

Митрална инсуфициенция

Поради големия размер на митралната клапа и на нейните крила и поради измененията, които се появяват в поддържащия апарат на платната, в повечето случаи митралната стеноза се комбинира с инсуфициенция. Тук препятствията един вид се сумират. Не само че в лявата камера навлиза по-малко кръв, но една част от тази кръв при всеки удар на […]

Митрална стеноза

Стеснението на митралната клапа, един от най-честите сърдечни пороци, също се среща най-често в комбинация с инсуфициенция. Поради калцифициране или съединителнотъканно надебеляване (на трите платна на тази клапа, която се намира между лявото предсърдие и лявата камера, се затруднява безпрепятственото нахлуване на обогатената с кислород кръв от белите дробове. През краткия период на отпускане— както […]

Аортна инсуфициенция

Затварянето на аортната клапа не позволява връщането на кръвния ток от аортата обратно в лявата камера. Но ако клапите не могат да се затварят напълно (и тук причината най-често е калцирането), то след всеки сърдечен удар една част от кръвта се връща в лявата камера. И тук лявата камера се натоварва повече, но в този […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme