Категория: Здраве

Строеж на кожата

Кожата на човека се състои от три слоя (ако не се брои един четвърти външен слой от нечистотии или грим). Но тези три слоя, които по принцип се откриват във всички кожни участъци, показват големи различия по отношение на дебелината си. Известно е, че роговият слой е значително по-дебел по стъпалата, отколкото в областта на […]

Бъбречни заболявания

Бъбречните болести също спадат към нередките заболявания. При жените те се срещат по-често. Обикновено се касае за възпаления, новообразувания, камъни или функционални нарушения в бъбреч­ната тъкан. Възпаление на бъбречното легенче (пиелит) При болки в областта на бъбрека лаикът в повечето случаи предполага, че има възпаление на бъбречното легенче. Клиничният опит обаче ни учи, че изолираните […]

Бъбречна функция

Като отчетлив резултат от бъбречната функция се явява готовата урина. Отпадането на бъбречната функция води до задръжка на вещества, които подлежат на отделяне — крайни продукти от обмяната (например урея, креатинин, пикочна киселина и много други), и по такъв начин до вътрешно отравяне (уремия). Но покрай чисто отделителната си функция бъбреците имат да изпълняват и […]

Строеж и структура на бъбреците

Бъбреците имат бъбрековидна форма — в този случай шаблонните изрази и фактите съвпадат (докато сърцето съвсем не е сърцевидно!). Те са чифтни органи, но при някои аномалии могат да бъдат сраснали в долните си полюси и да лежат в таза (подковообразен бъбрек, тазов бъбрек). Бъбреците са разположени извън коремната кухина (ретроперитонеално) близо до гърба, от […]

Някои от заболяванията на половите органи

Смущения в менструацията Месечното кръвотечение (менс = месец) може да бъде нарушено от различни хормонални и психични фактори. Известно е спирането на менструацията от страх пред нежелана бременност или след други психични обременявания. Въпреки че при много жени месечното кръвотечение е поразително константно, все пак има и известни колебания. Затова всяка жена трябва да свикне […]

Функция на половите органи

Специално описание заслужават процесите, които се разиграват при месечния цикъл на жената. Всички тези процеси се направляват от различни хормони, преди всичко от хормона на големия колкото бобово зърно мозъчен придатък (хипофизата). Това е главната жлеза в системата на ендокринната регулация, която се намира в тясно взаимоотношение с мозъка и нервната система и секретира гонадотропни […]

Вторични полови белези

Въпреки че модерните прически и новата мода на пръв поглед понякога затрудняват различаването на двата пола, все пак и без проучване на хромозомната структура, и без ендоскопско изследване на половите жлези в нормални случаи е лесно да се познае от какъв пол е даден индивид. Функцията на половите жлези и регулаторното въздействие на полово-специфични хормони […]

Строеж на женските полови органи

Като еквивалент на тестиса при жената се явява яйчникът, овариумът. Овариите представляват продълговати овални жлези с дължина 3— 5 см, които са разположени от двете страни на матката в малкия таз — долната част на коремната кухина между двете тазови кости. С помощта на съединителнотъканни връзки овариите са прикрепени както към матката, така и към […]

Строеж на мъжките полови органи

Мъжките полови жлези, т.е. първичните полови органи, това са двата тестиса, които са разположени в скроталната торбичка, разделени един от друг, относително подвижни, но фиксирани посредством свързочен апарат. Скроталната торбичка съдържа мускулни влакна, които могат да променят големината й. Това се регулира от телесната температура, защото за продукция на способни да оплодяват полови клетки топлината […]

Еволюция на половите органи

Важно е да се знае, че още в момента на оплождането, т.е. на сливането на яйцето със семенната клетка, полът на развиващия се индивид е веднъж завинаги определен. Не съществува промяна на пола в истинския смисъл на думата под влияние на околната среда, нито пък под въздействието на хормонални фактори по време на бременността. Такова […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme