Категория: Здраве

Тютюнопушенето натоварва и сърцето

Ендокардът, т. е. вътрешната ципа на сърцето, също може да се порази от възпалителен процес. Често пъти той протича без всякакви доловими симптоми. Но ако клапите и техните поддържащи връзки също се засегнат от тези изменения, възникват описаните вече сърдечни пороци. По-особена клинична картина показва бактериалното възпаление на сърдечните клапи. Върху някои наслоения на клапите […]

Възпалителни заболявания на сърцето

Много инфекциозни заболявания нападат и сърцето дори когато симптоматиката от страна на другите органи стои на първо място. Дифтерията например се характеризира с плътни налепи по дихателната тръба, които могат да доведат до пристъпи на задушаване. Тази остра симптоматика често пъти ни кара да забравяме, че и сърдечният мускул може да бъде засегнат тежко при […]

Дефекти в сърдечната преграда

Освен измененията в клапите от голямо значение за медицината са и дефектите в преградата на сърцето поради тяхната относителна честота. В повечето случаи се касае за вродени сърдечни пороци, т. е. за дефекти, получени по време на ембрионалното развитие на сърцето. Това са предимно комбинирани сърдечни пороци и често пъти се срещат типични комбинации от […]

Клапни пороци на дясното сърце

Както на аортната и на митралната клапа, така и на пулмоналната и на трикуспидалната клапа — между дясното предсърдие и дясната камера — могат да възникнат стенози, респ. инсуфициенции. Те са по-редки, отколкото процесите в лявото сърце. Техните последствия се обясняват предимно с това, че богатата на отпадъци и бедна на кислород кръв от периферията […]

Митрална инсуфициенция

Поради големия размер на митралната клапа и на нейните крила и поради измененията, които се появяват в поддържащия апарат на платната, в повечето случаи митралната стеноза се комбинира с инсуфициенция. Тук препятствията един вид се сумират. Не само че в лявата камера навлиза по-малко кръв, но една част от тази кръв при всеки удар на […]

Митрална стеноза

Стеснението на митралната клапа, един от най-честите сърдечни пороци, също се среща най-често в комбинация с инсуфициенция. Поради калцифициране или съединителнотъканно надебеляване (на трите платна на тази клапа, която се намира между лявото предсърдие и лявата камера, се затруднява безпрепятственото нахлуване на обогатената с кислород кръв от белите дробове. През краткия период на отпускане— както […]

Аортна инсуфициенция

Затварянето на аортната клапа не позволява връщането на кръвния ток от аортата обратно в лявата камера. Но ако клапите не могат да се затварят напълно (и тук причината най-често е калцирането), то след всеки сърдечен удар една част от кръвта се връща в лявата камера. И тук лявата камера се натоварва повече, но в този […]

Аортна стеноза

Поначало правим разлика между една стеноза (стесняване) и една невъзможност за затваряне, респективно незадоволително уплътняване (инсуфициенция) на сърдечните клапи. Двете се срещат и в комбинирана форма. Аортната стеноза е един относително чест сърдечен порок. Вследствие на калциеви отлагания джобчетата на клапата в началната част на аортата могат да станат твърди и неподвижни, да стърчат като […]

Сърдечни пороци

Понякога казваме за някого символично, че има лошо сърце, и то когато установим при него липса на съчувствие, на разбиране, именно на сърдечност. Истинските пороци обаче си имат свой анатомичен субстрат. Те включват разнородни измененения в строежа на сърцето — вродени или придобити — които водят до смущения в нормалната сърдечна дейност. Като причини се […]

Сърдечен удар

Това понятие, което често се употребява при внезапна сърдечна смърт, в повечето случаи се отнася до инфаркта. Всъщност този термин заблуждава, защото именно липсата на сърдечен удар предизвиква тази сърдечна смърт. Покрай инфаркта съществуват и други причини, които могат да доведат до внезапно спиране на сърдечната дейност. Но те по значение остават далеч зад инфаркта. […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme