Категория: Здраве

Транспорт на кислород

Една от най-важните задачи на кръвта е транспортът на кислорода от дихателния въздух до всички части на тялото, до всички клетки. При все че червеният кръвен пигмент — хемоглобинът, играе главнята роля в тази транспортна дейност, всъщност в тази задача участвуват всички съставки на кръвта. От състава на кръвните соли зависи дали кислородът ще може […]

Функции на кръвта

Кръвта изпълнява няколко различни функции за поддържане на нормалната обмяна на веществата. Всъщност тя участвува във всички нормални или нарушени жизнени процеси. Така например едно запушване на жлъчните пътища не е болест на кръвта, но поради преминаването на жлъчен сок в кръвта количеството на жлъчния пигмент в кръвната плазма се увеличава, тя става жълто оцветена, […]

Разтворими съставни части на кръвта

Главна съставна част на кръвта е водата. Тя е един вид основно вещество, в което плуват кръвните клетки, и в което са разтворени и останалите съставни части. Кръвната плазма, т.е. кръвната течност, която съдържа белтъчини и не съдържа клетки, съставя приблизително 55 процента от кръвта. Около 44 обемни процента от цялостната кръв се заемат от […]

Кръвни клетки

Формените съставки на кръвта от своя страна се подразделят на отделни елементи, които имат съвсем различни функции. Най-голям е Броят на червените кръвни телца, еритроцитите. Тяхната форма най-често се сравнява с диск, въпреки че те по-скоро приличат на някакво сплескано кълбовидно образувание или пък на плочка със задебелен ръб. Формата им зависи от условията на […]

Kръв

Кръвта представлява течна „тъкан“, „орган“, защото отделните й съставни части действуват в тясна и закономерна връзка помежду си, те имат да решават определени задачи в обмяната на веществата. По принцип в кръвта се различават формени елементи (кръвни клетки) и разтворени вещества. По-точно ще бъде, ако споменем и газообразните съставки на кръвта, защото пренасяният с кръвта […]

Артериосклероза

Ако изхождаме от честотата и значението на нейните последици, артериосклерозата се явява като най-важното заболяване изобщо. Калцирането на артериите (това понятие не е съвсем точно) в напреднала възраст се среща толкова често, че едно време това се е считало за нормално старческо изменение, а не за болестен процес. С понятието артериосклероза се означават измененията в […]

Разширени вени (варици)

Венозните клапи подпомагат венозната циркулация, дейността на скелетната мускулатура по индиректен път допринася за изпомпването на кръвта в посока към сърцето. Въпреки това при съответно предразположение или при преобременяване може да настъпи застой във вените на краката. Тогава вените се разтягат, стават все по-широки, поради което венозните клапи вече не могат да се затварят добре […]

Тромбоза

Тромбозата представлява значително нарушение на нормалната функция на кръвоносните съдове. В повечето случаи се касае за заболяване на вените на долните крайници. То настъпва тогава, когато вследствие на изменения в съсирващата система на кръвта, застой на кръвния ток или увреждане на венозната стена започне един процес, който в нормално състояние се среща само извън кръвоносните […]

Функция на кръвоносната система и нейните нарушения

Най-съществените функционални аспекти бяха споменати вече при описанието на строежа на отделните съдови участъци, респ. в изложението за кръвообращението. Обменните процеси в областта на капилярите, които водят до размяна на отпадните продукти и на хранителните вещества, вече се познават много добре и в подробности благодарение на биохимичните изследвания, проведени през последните десетилетия. Но тези процеси […]

Лимфна циркулация

Лимфните съдове стоят в тясна връзка с кръвоносната система, но всъщност образуват самостоятелна мрежа. Те не осъществяват затворена циркулация, защото няма лимфни съдове, които да водят към периферията на тялото. Те започват като лимфни цепнатини в тъканите на тялото, постепенно образуват фини лимфни съдове, които се уголемяват в посока към сърцето, но винаги остават по-малки […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme