Категория: Здраве

Мислене и чувстване

Човек се отличава не само със способността си да мисли, но и с възможностите си за емоционални преживявания. Двата процеса протичат като едно цяло. Мисленето между другото ни дава възможност да опознаваме предмети и явления, които ние самите не сме непосредствено наблюдавали, видели или преживели, както и да предвиждаме, предопределяме и проектираме събития и наши […]

Памет

Към най-впечатляващите постижения на човешката нервна система сигурно се числи способността й да натрупва минали събития, опит, впечатления и чувства, да се учи от тях, да ги сравнява, и в края на краищата да предвижда и мисли. Но паметта, разбира се, не функционира като магнетофонна лента, върху която всички впечатления се натрупват равномерно без подбор […]

Регулация на съня, моторика, нарушение

Днешното ниво на знанията ни позволява да твърдим, че сънят е активно състояние, в което се въвличат много мозъчни структури. Чрез съня мозъкът се „реорганизира“ и на цялата нервна система се дава възможност за почивка. Откриването на РЕМ-съня като функция, която рязко се разграничава от НОН-РЕМ-съня, доведе до определянето на един троен ритъм в дневния […]

Ритъм на живота

Този, който се занимава по-интензивно със спорт, знае, че между другото към тактиката на бегачите на дълги разстояния спада и стремежът да се побеждава съперникът в състезанието не само с по-голяма скорост, но и чрез нарушаване на неговия ритъм на бягане. Ако при един бегач се получи такова нарушение на ритъма, непосредствено след това настъпва […]

Функционално разделение на труда в двете мозъчни половини

Докато при едно дете това става сравнително бързо (за около една година), с напредване на възрастта тази резервна функция на десния център на говора намалява все повече. Локализацията на центъра на Брока в лявата мозъчна половина е един пример за специализацията на двете мозъчни половини, и то може би най-внушителният. Всички останали мозъчни функции не […]

Смущения в развитието на говора

В развитието на говора и на говорното възприятие участвуват различни мозъчни участъци. Ако се стигне до изолирано отпадане на даден участък поради травма или заболяване, се наблюдават различни смущения в говора. Тъй като отделните форми на говорни нарушения ни разкриват интересни неща от многообразните регулаторни функции на мозъка и ни дават възможност да си обясним […]

Езикът като средство за общуване

Посредством езика хората се разбират помежду си, обменят мисли, дискутират, аргументират, полемизират, учат другите и сами се учат. Обмяната на мисли с помощта на говора се е развила като жизнена необходимост. Езикът обикновено се разглежда в тясна връзка с мисловния процес. Но езикът е свързан не само с мисловните процеси, той има отношение и към […]

Функция и начин на работа на мозъка

Като регулаторна и информационна централа мозъкът упражнява пряко или непряко действие върху почти всички функционални процеси и реакции в организма. Един пълен обзор върху мозъчните функции би напълнил много томове. Тук ще посочим само някои съществени особености. Обработка на сетивни възприятия Централната нервна система анализира, натрупва, обработва и преценява дразненията от околната среда, които се […]

Строеж на главния и гръбначния мозък

Старите анатоми се отличавали със склонността си към поставяне на сравнения. Когато описвали човешкия мозък, те обичали да го оприличават на орех. В една твърда защитна черупка (черепа) (също както ядката на ореха), е разположен мозъкът — белезникав, многократно нагънат и набразден, заобиколен от преградни стени и обвит от тънки ципи. Този орган, който тежи […]

Строеж и функция на нервните клетки

Както всички други системи, така и нервната система е съставена от голям брой отделни елементи. В сравнение с останалите клетки на тялото нервните клетки показват някои особености. Най-съществената особеност са израстъците на нервните клетки, наречени нервни влакна (аксони, неврити), някои от които стигат на дължина до няколко метра, и които свързват нервната клетка с други […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme