Честота на сърдечната дейност нормално 60 — 70 уд./мин

Отделните части на сърцето започват да бият асинхронно, при което почти не се изтласква кръв. Синусовият възел при устието на вените е нещо като водач. Той регулира честотата на сърдечния удар, като се влияе и от други нервни пътища. Както е известно, при вълнение, уплаха, страх сърцето бие учестено. Физическото напрежение, кислородният дефицит също ускоряват сърдечната дейност. Ако отпадне тази първа командна централа, вторият възел поема регулацията. Ако сърцето бие в синусов ритъм, честотата на съкращенията му по правило възлиза на 60— 70 удара в минута. Възелът на Ашоф-Тавара има по-малка честота; тази втора система предизвиква само 40 удара за една минута, един вид като осигуровка за в случай на отпадане на синусовия възел. При нормална дейност на синусовия възел възелът на Ашоф— Тавара „мълчи“. Ако отпадне и вторият импулсатор, камерната мускулатура може да премине към един още по-бавен, собствен ритъм. Често пъти такава промяна на ритъма се придружава от тежки сърдечни пристъпи, загуба на съзнание и др. Предпазителите са налице, но те не могат пълноценно да заменят синусовия възел. С помощта на изкуствени водачи сърдечният ритъм може да бъде повлиян по изкуствен начин, ако отпадне центърът на образуване на възбуждението. Но тези водачи поемат само функцията на синусовия възел; те не могат да заменят отпадналата сърдечна мускулатура.

 

Колкото и прост да ни се вижда строежът на сърцето, със своите функционални възможности, безпогрешна работа, точни регулаторни механизми и минимални размери то представлява шедьовър на развитието.

Въпреки многобройните научни проучвания по цял свят все още никой не е успял да създаде такава техническа система, която пълноценно да заменя сърцето при все че в международен мащаб през последните години в тази област са отбелязани вече значителни резултати.

 

Като мотор на цялото кръвообращение сърцето изтласква кръвта към тялото (голямо кръвообращение) в пълния смисъл на думата от главата до върха на пръстите, както и към белите дробове (малко кръвообращение). При това сърцето действува не само като механична помпа, а целенасочено нагажда своята дейност към нуждата от кислород на съответния орган.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme