Черен дроб и алкохол

Злоупотребата с алкохол оказва най-различно въздействие върху целия организъм, върху физическата и психическата работоспособност и върху социалното поведение. Но все пак непосредственият ефект на клетъчната отрова алкохол върху черния дроб често пъти изниква на преден план.
През лигавицата на храносмилателния канал алкохолът се резорбира добре и относително бързо. По пътя на порталното кръвообращение той попада в черния дроб. Чернодробните клетки са в състояние да обезвреждат по-малките количества алкохол, да го разграждат химично и дори да го използуват за добив на енергия. Но това може да стане само тогава, когато алкохолът не се „поднася“ постоянно и не в концентрация, която уврежда клетката.
Хроничното въздействие на алкохола върху черния дроб не може да се отличи от отравянията с опасни чернодробни отрови. Най-напред под влияние на хроничното отравяне загиват отделни чернодробни клетки, и то най-често тези, които се намират на „предния фронт“, т.е. в непосредствена близост с разклоненията на порталната вена; те претърпяват мастна дистрофия и се заместват от съединителна тъкан. Вследствие на това броят на активните чернодробни клетки намалява. На първо време черният дроб е в състояние да компенсира тези загуби. Но ако подвозът на алкохол продължава, намаляващите по брой клетки започват да се срещат с относително увеличаващо се количество отрова, разрушаването на черния дроб става все по-бързо. Все повече и повече клетки се заменят с груба съединителна тъкан. Настъпва хронично чернодробно увреждане, алкохолна чернодробна цироза (с драстичното обозначение „пиянски черен дроб“).
Опасна е, както показват обширните статистики, по-специално консумацията на висококонцентрирани алкохолни напитки (значи ракии). Комбинацията им с други вредни вещества (например токсични газове, серни субстанции и други подобни) потенцира вредното действие на алкохола. Ако клетъчната отрова алкохол срещне един предварително увреден черен дроб (например след вирусен хепатит), тогава може да угасне цялата чернодробна функция. Настъпва опасна за живота чернодробна кома. Тя се характеризира със силно замъглено съзнание, нарушена ориентация, психични отклонения, силен дъх на черен дроб, склонност към кръвоизливи, жълтеница и много други.

Най-нови

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme