Хемолиза

Така наричаме разтварянето на кръвните клетки и навлизането на кръвен пигмент в плазмата. Хемолизата не се среща като болест. Но тя настъпва тогава, когато например се опитаме да заменим една кръвна трансфузия с вода. Затова като кръвни заместители идват в съображение само такива течности, които имат същото осмотично налягане както кръвната плазма (отговарящо на 0,9% разтвор от готварска сол).

Но хемолиза настъпва и след ухапване от отровни животни (например от змии).

Има, разбира се, и други фактори, които водят до скъсяване живота на кръвните клетки.

При новороденото преходната хемолиза и предизвиканата от нея жълтеница представляват един физиологичен процес. Тъй като нероденото дете в утробата на майката живее при известен кислороден дефицит, то има в кръвта си по-голям брой еритроцити. След раждането, когато детето започне да диша, този излишък става безсмислен, затова кръвните клетки се разпадат и постепенно достигат до нормата. Тази жълтеница на новороденото не е равнозначна на тежката жълтеница, която се причинява от кръвногрупова несъвместимост между майката и детето (Rh-несъвмес- тимост). В последно време има начини да се предотврати тази тежка форма и затова се провеждат профилактични прегледи.

В противен случаи тя предизвиква тежки увреждания на детето. Но физио- логичната жълтеница на новороденото е невинна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme