Функция на кожата

Кожата притежава не само обвивна функция и съвсем основателно може да се разглежда като отделен орган. Кожата има защитна функция (предпазване от нараняване, от навлизане на микроби, от изсъхване, от загуба на течности и т. н.), обменна функция (обмяна на кислород, отделяне на продукти от обмяната на веществата, поемане на вещества от околната среда), топлинна регулация (отдаване на топлина чрез промени в оросяването на кожата), регулация на топлинния баланс чрез отделяне на пот, регулация на водния баланс (отделяне на течности и соли с потта), защитна функция (също и в рамките на имунологичните реакции), сетивна функция.
Че кожата притежава още една функция — като участник в избора на партньор и като стимулатор за нежности от всякакъв вид — това в повечето учебници се премълчава, но се знае от ежедневния „осезаем“ опит.
Ще добавим още една важна функция на кожата — сетивен орган. Кожата е носител на усета за допир. Доказано е, че тя предава и други усещания, като чувство за топлина и студ, напрежение и натиск, усет за положение и движение. За тези си дейности кожата притежава в основата на епидермиса и на вълнообразните папили различни сетивни телца, които реагират на съответните дразнения. „Усетът за болка“ също е заложен в кожата и вероятно се заражда в свободни нервни окончания.
За лекаря кожата има и една друга важна функция: като диагностично помощно средство. Много заболявания дават кожни симптоми (нека си припомним типичните екзантеми при инфекциозни болести, обрива при морбили, скарлатина, рубеола; кожните признаци при жълтеница, анемия, ореолите при коремен тиф, алергичните кожни изменения при странични явления от лекарствени средства и много други).
Тук няма да говорим за „характеризиращата функция“ на кожата в помощ на криминалиста — поразително е как всеки човек притежава свой индивидуален кожен рисунък. Тук няма да се спираме и на описаната още в началото функция на кожата като „обект на антипедагогически възпитателни методи“ от страна на готови за бой родители.
Като доказателство за голямото значение на интактната кожа може да послужи „позлатяването“ на високопоставени деца, което се е правело през средните векове поради религиозен фанатизъм. Тези „ангелоподобни“ мъченици били намазвани със златен бронз. Нарушеното кожно дишане и затрудненото отдаване на топлина бързо причинявали смъртта на тези окаяни „златни деца“, което още повече увеличавало техния мистичен ореол.
Здравината на човешката кожа е много голяма. Тя е и силно разтеглива (пример: издуване на кожата на корема при бременната жена), но понякога могат да се получат фини разцепвания в долните участъци на кожата, в които след това настъпва съединителнотъканна дегенерация (стрии, ивици от бременността). Не е рядкост и едно одиране на кожата при транспортни произшествия с косо въздействие на удара.
Колко многостранна може да бъде човешката кожа, се вижда и от някои исторически данни. Ян Жижка, предводителят на Бохемските хусисти, в своето завещание наредил след неговата смърт кожата му да бъде опъната на един барабан, а биенето на този барабан да призовава към борба срещу омразния папа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme