Функция на жлезите с вътрешна секреция

Има тясната връзка и всестранното взаимодействие между органите на тази система. Ендокринната система е един идеален пример за кибернетически принцип.
Ръководена от мозъка и неврохормоните, хипофизата отделя субстанции, които дори и в минимални концентрации стимулират дейността на другите ендокринни жлези. Подобни „задвижващи“ хормони са: адренокортикотропният хормон (АКТХ), който стимулира кората на надбъбрека за производство и секреция на повече хормони, тиреотропният хормон, който стимулира секрецията на щитовидната жлеза, гонадотропният хормон, който регулира развитието и функцията на поло­вите органи.
Ако хормоналното ниво в кръвната плазма спадне под нормалната стойност (например за хормона на щитовидната жлеза — под 0,00001%), тогава по механизма на обратната връзка от специални клетъчни групи в междинния мозък се отделя един пептид (белтъчно тяло с прост състав), който действува върху предния дял на хипофизата; в резултат на това се отделя тиреотропен хормон. Този хипофизен хормон от своя страна активизира щитовидната жлеза, кръвното ниво на нейния хормон се покачва, клетките на междинния мозък регистрират това покачване и спират производството на стимулиращи средства.
По същия начин, когато спадне кръвното ниво на кортизола (един хормон на надбъбречната кора), в междинния мозък се освобождават пептиди, които предизвикват стимулиране на хипофизата. В резултат от дразненето на тези специални пептиди тя започва да произвежда в по-голямо количество само АКТХ, т.е. хормон за стимулиране на надбъбречната кора, а не всички хипофизни хормони. Когато се повиши кръвното ниво на кортизола, отделянето на АКТХ намалява. По този начин кръвното ниво се поддържа доста константно (0,000007%). Когато лекарят предписва кортизолови препарати, той изкуствено покачва кръвното му ниво. Започва положителното действие на хормона. Но същевременно по пътя на обратната връзка настъпва потискане на хипофизата и на нейната АКТХ секреция. След спиране на преднизоновото лечение регулиращата роля на хипофизата обикновено се възстановява, но все пак една такава медикация не трябва да се прекъсва рязко и винаги трябва да се контролира от лекаря.
Тази регулация се проявява още по-ярко, когато съответният орган не е в състояние да реагира на стимулацията от страна на хипофизата. При липса на йод например хормонът на щитовидната жлеза, който съдържа йод, не може да се изгражда въпреки активизиращата дейност на хипофизата. Следователно няма да се получи по-високо ниво на този хормон (тиреоидин). Междинният мозък обаче продължава да предизвиква отделяне на тиреотропен хормон, но безрезултатно. Тъй като тиреотропният хормон предизвиква като странично действие и увеличение на очната ябълка, покаченото му ниво довежда до възникване на екзофталм (изпъкване на очните ябълки). Подобни реакции се наблюдават и тогава, когато например са извадени оперативно женските полови жлези или пък те не реагират на дразненето на съответния гонадотропен хормон. Ако на това дразнене реагират обаче клетките, които в женския организъм нормално отделят много малки количества мъжки полов хормон (тестостерон), възниква „маскулинизиране“ на този женски организъм. При евнуха настъпва точно обратното. Тази регулаторна функция на хипофизата й придава това голямо значение. Ако тя започне да се разраства и да произвежда повече хормони, то описаният механизъм на обратна връзка може да потисне действието на стимулиращите хормони.
Растежният хормон обаче може да продължи да действува дори и ако растежът е вече приключил. Като резултат настъпва очебийно уголемяване на дланите на ръцете, стъпалата, носа, езика, главата и др. (акри — акромегалия), което придава на пациентите типичен вид.
В такъв случай хипофизният тумор трябва да се премахне по оперативен път. Ако пък този растежен хормон на хипофизата липсва в периода на нарастването, настъпва джуджешки ръст (хипофизарен нисък ръст). Принципно по същия начин протичат и регулаторните механизми при взаимодействието с останалите жлези с вътрешна секреция.

Най-нови

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme