Сърдечен удар

Това понятие, което често се употребява при внезапна сърдечна смърт, в повечето случаи се отнася до инфаркта. Всъщност този термин заблуждава, защото именно липсата на сърдечен удар предизвиква тази сърдечна смърт. Покрай инфаркта съществуват и други причини, които могат да доведат до внезапно спиране на сърдечната дейност. Но те по значение остават далеч зад инфаркта.

Може да се касае за сърдечна смърт при нараняване на сърцето (пробождане, злополука), кръвоизлив в сърдечната торбичка, запушване на големите съдове от кръвни съсирени, последици от отравяния, внезапни смущения във възникването и провеждането на възбужденията по различни причини и други подобни. В такива случаи винаги трябва да се правят опити за съживяване. Да не се чака твърде дълго! Една нерешителност може да струва един човешки живот!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme