Склонност към кървене

Кръвта притежава и друга специална функция, това е нейната самозащита с помощта на кръвосъсирващата система, която предпазва от загуба на кръв. Тази система е извънредно сложна и се обуславя от повече от една дузина различни фактори и предстадии, потискащи фактори и активизатори, така че пълното й описание би надхвърлило рамките на тази книга. Ще изтъкнем само, че кръвните плочици (тромбоцитите) и фибри- ногенът в кръвната плазма имат решаващо значение за кръвосъсирването. Когато при някое нараняване от кръвоносния съд изтича кръв, тогава се разрушават и кръвни плочици. Те се разпадат много лесно и освобождават в кръвта някои фактори, които в присъствието на калций превръщат разтворения в кръвта фибриноген в здрави влакна, във фибрин. Фибриновите влакна запушват отвора на кръвоносния съд, свиват се и постепенно затварят раната. И други вещества играят някаква роля при активизирането на всички тези необходими фактори. Те могат и да липсват при някои пациенти вследствие наследствено заболяване. Така например липсата на фактор VII или VIII води до хемофилия. При нея способността на кръвта да се съсирва е силно намалена, така че могат да настъпят много тежки и продължителни кръвотечения. Също и при чернодробни увреждания (нарушени- на белтъчния синтез, липса на витамин К) може да настъпи повишена склонносг към кървене. Имунологичните реакции, инфекциите и други се намесват в кръ- восъсирващите механизми, а също така и различни отрови, лекарства, секрети.

Слюнката на пиявицата например съдържа някои вещества, които потискат кръвосъсирването (хирудин). С помощта на цитратни разтвори се свързват калциевите йони. Без калций съсирването става невъзможно, така че по този начин кръвта може да се запази в несъсирен вид, когато се консервира, а и при взимане на кръв за изследване. Кръвосъсирването е един много важен защитен механизъм. Но когато процесът на съ- сирване започва вътре в някой кръвоносен съд на организма (образуване на тромби), тогава настъпва значително нарушение на оросяването и на циркулаторната функция. Взаимодействието между многобройните фактори на кръвосъсирването, което при- видно е толкова сложно и трудоемко, предпазва от ненавременно включване в действие на тези процеси. Вътре в съда също се разпадат отделни тромбоцити. Ако съдържащата се в тях тромбоки- наза веднага превръщаше фибриногена във фибрин, скоро биха се запушили всички кръвоносни съдове. Нарушенията в кръвосъсирването изискват всякога грижливо да се поставя диагнозата. До известна степен такова смущение в кръвосъсирването се предизвиква понякога от лекаря съзнателно, когато съществува опасност от образуване на тромб или настъпване на повторен инфаркт. В такива случаи с помощта на медикаменти се оказва целенасочено и дозирано влияние върху функцията на тромбоцитите. Но понеже тези процеси са много сложни, пациентът обезателно трябва да спазва съвсем точно предписаните му дозировки. В противен случай може да настъпи склонност към кървене.

Кръвоизливи може да има и по други причини, например поради ненормална пропускливост на капилярите.

Възникващите от време на време „синини“ след травми, например след удар или натъртване, не са признак на смущение в кръвосъсирването.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme