Регулация на съня, моторика, нарушение

Днешното ниво на знанията ни позволява да твърдим, че сънят е активно състояние, в което се въвличат много мозъчни структури. Чрез съня мозъкът се „реорганизира“ и на цялата нервна система се дава възможност за почивка.
Откриването на РЕМ-съня като функция, която рязко се разграничава от НОН-РЕМ-съня, доведе до определянето на един троен ритъм в дневния цикъл: бодърствуване-сън-сънища.
1. Будно състояние като състояние на продуктивна дейност с висока консумация на енергия.
2. НОН-РЕМ-сън като състояние на репродукция на енергия и попълване на резервните депа.
3. РЕМ-сън; сънища като състояние на активизиране и подготовка за регулация на производството на енергия и оформяне на поведенческа матрица за следващия стадий на производството, на бодърствуването, респ. на активността.
По време на сън и сънуване са възможни и са физиологично обясними и някои форми на умствена продуктивна дейност. По време на РЕМ-съня информациите от предишния ден или от по-далечното минало се преработват и отлагат в дьлгосрочната памет и се привеждат в логически порядък.
С това се обясняват и съобщенията на някои научни дейци, поети, писатели и философи, от които се вижда, че те на сън са решили някакъв научен проблем или някаква трудна задача, респ. хрумнала им е някаква творческа идея, която напразно са чакали цял ден.
Всичко това се дължи на обстоятелството, че РЕМ-сънят е активен процес. При него мозъчната дейност не се „изключва“, а в подсъзнанието си човек продължава да обмисля проблемите, с които се е занимавал през деня. Някои хора по време на сън се занимават с нерешените проблеми дори по-интензивно, отколкото през деня. Има учени и хора на изкуството, които съзнателно използуват това. За тази цел те поставят до леглото си хартия и молив, за да могат веднага да запишат възникналите на сън мисли. Така например химикът Кекуле (1829— 1890) се занимавал със структурата на молекулата на бензола. Той знаел, че бензолът притежава шест въглеродни атома, но нямал представа по какъв начин те се свързват помежду си. По време на сън изследователят видял как шестте въглеродни атома се хващат за ръце и играят хоро. По този начин се родила идеята за пръстеновидната структура на бензола. Руският химик Менделеев (1834 — 1907) разказва следното: един ден заспал от изтощение в работния си кабинет и тогава на сън му се явило решението на проблема за периодичната система на химичните елементи. По този начин била създадена валидната днес таблична форма на тази система. А идеята на физиолога Ото Льови (1873 — 1961), която му се явила на сън, била удостоена дори с Нобелова награда.
Той се занимавал със задръжното действие на вагусовия нерв върху сърцето. Една нощ през 1920 г. (срещу Великден) той сънувал, че кръвта от сърцето на една жаба, на която вагусът бил изкуствено раздразнен посредством електрически ток, оказвала въздействие върху изолираното сърце на друга жаба, при която нямало дразнене на вагуса. Той отишъл в лабораторията си, провел същия експеримент и по този начин открил ацетилхолина като трансмитер за провеждане на дразненето на вагусовите нерви върху сърдечната мускулатура.
Моторика на съня
По време на сън се извършват многобройни моторни движения. Така например повечето хора, когато спят, се обръщат от една страна на друга (странично, гръбно, странично положение).
Ходенето на сън не е възможно по време на РЕМ-съня, защото тогава телесната моторика е напълно изключена. Сомнамбулизъм се среща в 2 — 3% от хората, особено в детска възраст, при мъжете два пъти по-често, отколкото при жените.
Нарушения на съня
Епидемиологичните изследвания по­казват, че 35 — 45% от възрастното население страдат от нарушения в съня.
В Англия 45% от хората взимат таблетки за сън.
Известно е също така, че сънотворните таблетки не осигуряват един физиологичен сън, не могат сами да премахнат нарушенията в съня, а при по-продължителен прием предизвикват нежелателни странични явления.
Тъй като разстройството на съня е нещо сериозно, а още по-сериозен е фактът, че с помощта на сънотворни и успокояващи (транквилизиращи) средства се правят опити за отстраняването му (което е безперспективно), безсънието или по-скоро нарушението, свързано с дефицитен сън, трябва да бъде подложено на критична оценка. Ние познаваме засега три вида нарушения с недостиг на сън:
1. Временно разстройство на съня
То е свързано със случайни лични преживявания или въздействия на околната среда. Те стимулират будното състояние и причиняват трудно заспиване или прекъсване на съня.
Такива явления, които могат да станат причина за нарушаване на съня, са шум, нова обстановка — например пренощуване в хотел, — преходни конфликти или болки, пълен стомах, лошо храносмилане, консумация на кофеин преди лягане, гледане на вълнуващ филм по телевизията, мъчителни мисли или пък твърде меко легло.
С премахване на причините тази форма на нарушен сън изчезва. Тук не са показани сънотворни или успокояващи средства.
2. Тежко нарушение на съня
Тук обикновено настъпва недостиг на сън, защото трудното заспиване и честото прекъсване на съня довеждат до истинска загуба на сън. Причините за това са трайни конфликти, болки, болести (предимно психични заболявания).
Подобни нарушения в съня могат да се премахнат чрез лечение на причините. Сънотворните лекарства в най-благоприятния случай дават само едно краткотрайно подобрение.
3. Привидно безсъние
То е предимно от субективно естество. Човек всъщност спи (при все че сънят му не винаги е с желаното качество), но той не съзнава това. Както при заспиване, така и при събуждане през нощта човек остава с впечатлението, че цяла нощ е лежал буден, тъй като преценката му за времето е нереална, което е типично за състоянието на сън. Направените проверки с помощта на най-различни методи показали, че тези хора са лежали будни не повече от 10 минути.
На някои пациенти било възложено на всеки 10 минути да отчитат времето по часовник. В някои случаи не повече от 10 минути след нощното събуждане вече липсвало писменото отчитане на времето, а при повечето хора — след 20 минути. Тези хора трябва да бъдат убеждавани, че всъщност спят добре, но че тяхната погрешна ориентация за времето създава в тях субективна нагласа за безсъние и това им пречи да си почиват, когато спят (страх).
Освен по описания по-горе начин много смущения в съня могат да бъдат премахнати с помощта на хигиенни мероприятия, особено при хора, които страдат от трудно заспиване. В това отношение много правилна насока ни дава следната поговорка: „За да се спи добре, трябва стомахът да е празен, съвестта чиста и краката топли“.
И действително важни предпоставки за добър, отморяващ сън са следните фактори: добре проветрена стая (без тютюнев дим), раздвижване преди лягане, вечер да се избягват обилното хранене, консумацията на алкохол и на питиета, съдържащи кофеин, гледането на вълнуващи предавания по телевизията. От голямо значение е ритуалът преди заспиване, който всеки човек съзнателно или несъзнателно спазва. Отклоненията от обичайното време за лягане също могат да причинят нарушения в съня. В такъв случай настъпват отклонения в хода на вътрешния биологичен часовник.
Нещо, което всеки човек трябва да избягва, това е безкритичното приемане на сънотворни средства. От време на време, в определени случаи, когато съществуват обясними причини за трудно заспиване, една такава таблетка може да предизвика укрепителен сън. Но при честа употреба това става проблематично, а при постоянна — опасно. Много бързо може да се стигне до привикване към сънотворното средство. Организмът за много кратко време свиква с тези лекарства. Понеже в такъв случай действието им намалява, човек сам увеличава дозата, за да постигне ефект. След дългогодишна употреба на сънотворни средства може да се стигне до разграждане на личностната структура. Вредата, която едно сънотворно лекарство може да причини при продължителна консумация, е по-голяма от ползата му.

Най-нови

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme