Пулсът

В тясна връзка с описания феномен СГОИ пулсът тласъчната вълна, която се създава в артериите от сърдечната дейност. По принцип пулсът може да се измери на всяка по-голяма артерия, но много съдове са вложени дълбоко в мускулната тъкан, така че не могат да се напипат. Обикновено пулсът се търси на китката, тъй като артериалните съдове на предмишницата лежат непосредствено под кожата и добре се напипват при лек натиск върху костта. Добре се напипват и шийната артерия, артерията в слабинната гънка, в задколянната ямка и по външния ръб на стъпалото (стъпален пулс).

Пулсът това е налягането на вълната, а не опипващ се кръвен ток! При екзактно измерване може да се установи колко време след доловения със слушалката сърдечен удар пулсовата вълна достига до китката. Този метод дава указания за състоянието на съдовите стени. Колкото те са по-нееласгични, толкова по-бързо предават пулсовата вълна.
Най-често „опипването на пулса“, т. е. преброяването на пулсовите вълни, се използува, за да се проверят честотата и ритмичността на сърдечната дейност.

Но тук са възможни и грешки. При сьр-дечни заболявания или много учестена, респ. неправилна, сърдечна дейност може да се случи да се изтласка много малко кръв и не всеки сърдечен удар да предизвика пулсова вълна. Това се познава лесно, когато едновременно се прислушва сърцето и проверява пулсът. Чрез опипване на пулса опитният лекар може да се ориентира и относно кръвното налягане и стабилността на кръвообращението. Но за това е необходим тънък усет в истинския смисъл на думата.

Понякога опипването на пулса— особено във филмите и др. — се представя като метод за установяване на смъртта. Но това може да послужи само като груба ориентировка. Наличието на пулс означава, че има сърдечна дейност, но ненапипването му не е доказателство за спиране на сърцето! Тук могат да възникнат много опасни грешки! Ако сърцето бие съвсем слабо, но все още е живо, например при тежък циркулационен колапс, пулсът може и да не се опипва — особено от неопитен човек — но въпреки това трябва да се направи всичко за спасяване живота на пострадалия. По-сигурен метод е опипването на пулса на шията или прислушването на сърдечните тонове. Но и това може да не е напълно доказателно. Основното правило гласи: по-добре да се предприемат напразни опити за съживяване, отколкото погрешка да се  изоставят!

Опипването на пулса на стъпалото за лаика е по-трудно. На лекаря този прост метод на изследване дава указания за евентуални смущения в оросяването на краката и съдови изменения. Такъв е случаят и тогава, когато например пулсът на двете ръце е различен. Това може да бъде признак на промени в съдовете в областта на шията или гръдния кош.

Съвременните методи на изследване позваляват много точно да се записва пулсът и след това да се анализира примерно във връзка с кривата на акционните токове на сърцето или със сърдечните тонове и шумове. В известен смисъл пулсът е като език на кръвообращението, но за неговото разбиране е необходим голям лекарски опит.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme