Пейсмейкъри

Развитието на техниката ще доведе до все по-голямо усъвършенсгвуване на пейсмейкърите.

Развити са вече нови поколения пейсмейкъри, чийто живот е далеч по-дълъг, така че почти няма да става нужда от реоперации за смяна на батериите.

Посредством електронно управление импулсите на пейсмейкъри могат до голяма степен да се адаптират към дадено натоварване, следователно сърдечната дейност няма да бъде непроменлива. Използуването на електричните импулси в самото сърце (зъбецът Я в ЕКГ) дава възможност да се регулира пейсмейкърът така, че да влиза в действие само в случай на нужда, само при отпадане на зараждането на възбуждението. Възможни са много такива технически помощни средства. Но всички те само подпомагат сърдечната функция, те не заменят човешкото сърце. Те в никакъв случай не могат да заменят един здрвословен начин на живот, нито пък ранната диагностика на едно начално сърдечно заболяване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme