Кръводаряване

Блестяща апаратура, силно концентрирано внимание, бръмчащи уреди — ето как си представяме атмосферата в една операционна зала. И въпреки наличието на най-модерна техника — едно нещо е почти незаменимо — банката с консервирана кръв.

„Кръвта означава живот“ се казва в един лозунг. Наистина много други органи също са жизнено необходими, но консервираната кръв, без преувеличение, действително много често е спасявала човешки живот. Голям брой сложни животоспасяващи операции са възможни едва оттогава, откакто има вече до- статъчно консервирана кръв. Един изкуствен бъбрек също би бил немислим без кръводаряване.

Много милиони кръвни банки се прилагат всяка година по целия свят. Те всички произхождат от дарители, които съзнателно искат да спасят човешки живот. А консервирана кръв не може да се получи по друг начин освен от човека.

Някои потенциални дарители се страхуват, че отнемането на 400 милилитра кръв може да се окаже вредно за организма и дори да предизвика смущения в транспорта на кислорода. Едно е си- гурно: от пациент с анемия няма да се вземе кръв. Всеки дарител предварително се изследва от лекар. Но ясно и без уговорки може да се каже: на здравия човек кръводаряването не може да нанесе никаква вреда. Организмът за кратко време възстановява „липсващото“ количество кръв. Вече говорихме за това, че в организма винаги има резервна кръв, че всички червени кръвни телца никога не се намират едновременно в циркулация. Кръводаряването се отразява добре върху кръвотворната система, като дори я стимулира.

Лекарският контрол е гаранция за това, че нито ще се вземе кръв от неподходящ дарител, нито пък кръводаряването ще се провежда твърде често и в неблагоприятен момент.

Получената консервирана кръв има най-различно предназначение. Докато допреди няколко години тя остаряваше за три седмици, съвременните методи на консервация позволяват да се продължи нейната трайност до 6 седмици. А и след това тя не е за изхвърляне. С помощта на съвременни технологии консервираната кръв се подлага на допълнителна обработка, кръвните клетки и плазмата се отделят едни от други, плазмата се изсушава и по този начин получава неограничена трайност, и много други. Възможно е и получаването на отделните съставни части на кръвта, така че не винаги се прелива цяла кръв, а понякога само определени клетки или белтъчни субстанции.

Учените разработват по-усъвършен- ствувани методи за консервиране на червени кръвни телца при ниски температури, като по този начин последните остават годни практически за неограничено време, а и имунологично се понасят по-добре.
Кръвната трансфузия е един традиционен метод, който днес печели много нови аспекти и възможности за приложение. Но тя винаги ще зависи от готовността на здравите да помогнат на болните, като дадат от своята кръв — без вреда за здравето и за работоспособността си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme