Кривогледство

Всички гръбначни животни — а също и човекът — имат бинокулярно зрение. Понеже един предмет се отразява през два „окуляра“ (очите), при сливането на двата образа в мозъка възниква пространствено впечатление. Двуочното зрение обуславя „дълбочинното зрение“, оценката на разстоянията, възприемането на цялостния образ на отразеното тяло. Ако гледаме само с едно око, възниква — както на кино — само един равнинен образ и не може да се „познае“ кое е по-близо и кое по-далече от окото.
Ние сме свикнали да гледаме бинокулярно и пространствено. Ако направим един прост опит да затворим едното си око и по този начин да изпитаме впечатлението от монокулярното зрение, в повечето случаи няма да имаме успех, защото „от опит“ ще регистрираме пак пространствени впечатления.
„Сливането“ на образите от двете очи в една цялостна зрителна представа се осъществява в мозъка. Ние самите не чувствуваме това „двойно виждане“. Чрез екзактното взаимодействие между очните мускули положението на очите се регулира толкова прецизно, че всеки път и двете очи „фиксират“ желания предмет. Ако се наруши тази игра на мускулите (например след употреба на алкохол често пъти настъпва двойно виждане, което се използува в много вицове за охарактеризиране на пиянството), в мозъка внезапно започват да постъпват различни образи. Като резултат за кратко време може да се появи главоболие и световъртеж, но ако тези ненормални образи персистират по-продължително време, мозъкът започва да потиска една от двете различни зрителни представи.
Ако след дългогодишно кривогледство потискането на единия образ е станало вече навик, никаква операция не може да възстанови нормалното зрение. По тази причина лечението на кривогледството трябва да започне рано, още в детска възраст. Необичайното положение на окото може да се поправи чрез лечение със специални очила или с помощта на оперативна корекция на очните мускули.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme