Клапни пороци на дясното сърце

Както на аортната и на митралната клапа, така и на пулмоналната и на трикуспидалната клапа — между дясното предсърдие и дясната камера — могат да възникнат стенози, респ. инсуфициенции. Те са по-редки, отколкото процесите в лявото сърце. Техните последствия се обясняват предимно с това, че богатата на отпадъци и бедна на кислород кръв от периферията и вътрешните органи не може да се изтласка безпрепятствено и в достатъчно количество от дясното сърце в белите дробове. Получава се застой на кръв в органите, силно разширение на вените, наклонност към кървене и др. Сърцето с неговите дефектни клапи се превръща сякаш в нещо като бараж за нормалния кръвен ток, който горе води до застой на кръвта, а надолу пропуска само едно малко поточе.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme