Изкуствени „регулировчици“ на сърдечния ритъм

„Регулировчиците“ (пейсмейкърите) през последните десетилетия придобиха голямо значение при лечението на определени сърдечни заболявания. Но те съвсем не са нужни или полезни при всички сърдечни болести.

Когато е увредена функцията на синусовия възел и на проводната система и сърцето не получава равномерно необходимите импулси за своята дейност, настъпват припадъци, временно спиране на сърцето и други подобни опасни състояния. Ако това се повтаря често, могат да възникнат и симптомите на сърдечен инфаркт. Ако центърът на зараждането на възбуждението не може да се активизира с помощта на медикаменти, нито пък възбудимостта на сърдечната мускулатура да се повиши, на помощ идва един имплантиран пейсмейкър. Но той не може да замени сърдечната функция!

Пейсмейкърът е един вид ръководна централа, от която на определени интервали се провеждат съвсем фини токови импулси, които посредством тънки кабели стимулират сърцето към контракция.

Пейсмейкърът не заменя сърдечната функция!

Освен закотвените в сърцето кабели пейсмейкърът притежава и един импулсатор, и една батерия. Съвременната техника произвежда батерии с все по-голяма продължителност на работа. Все пак от време на време батерията трябва да се подменя, което става посредством една относително малка интервенция. Капсулата, която е голяма колкото човешка длан, но оперативен път се вкарва под кожата на гръдния кош, а в отделни случаи под кожата на корема, така че е леснодостъпна за хирурга.

В целия свят се изброяват около 1,2 милиона души, които носят пейсмейкъри. В повечето случаи те носят със себе си някакъв документ за в случай, че поради някакъв дефект в кабела или изхабяване на батерията пейсмейкърът престане да работи — за да знае този, който дава първа помощ, за какво се касае. На някои аерогари са поставени надписи с указание тези пътници, които носят пейсмейкъри, да се обаждат в контролния пункт. Това е една допълнителна предохранителна мярка за предпазване от някои вредни въздействия, които биха могли да променят ритъма на пейсмейкъра. Съвременните уреди в повечето случаи са изолирани добре от ултразвуковите вълни на околната среда.

Но все пак малко повече предпазливост никога не е излишна!

Обикновено пейсмейкърът кара сърцето да бие винаги в един и същи ритъм независимо от това, на какво натоварване е подложен организмът. По-новите пейемейкъри обаче могат вече да се нагаждат до голяма степен към по-големи изисквания, като се използуват — както при ЕКГ — електрични феномени за регулацията им.

Пейсмейкърът е помощник на сърцето, но не е изкуствено сърце.

Техническото развитие на пейемейкърите съвсем не е приключено още, разработват се нови двигателни системи, търсят се начини за намаляване на размерите му и пр.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme