Изкуствена кръв

Преди няколко години учени от различни страни направили почти случайно едно откритие, което прилича едва ли не на сензация. Забелязано било, че флуорокарбонът, една синтетична течност, до голяма степен може да свързва кислорода. Около 20 процента 02 се разтваряли в нея. Отначало това било просто само едно наблюдение, но скоро последвало разсъждението: ако тази течност е в състояние да поема толкова много кислород в разтворен вид, то тя не би ли могла да се използува като изкуствена кръв? Последвали опити с животни. Най-напред били потапяни малки бозайници в съдове с разтвор от флуорокарбон. И те не се удавили. В продължение на много часове те живеели като риби в тази богата на кислород течност и „дишали“ флуорокарбон вместо въздух. Тези опити послужили като стимул за по-нататъшни изследвания. На „обезкървени“ кучета вместо кръв била инжектирана тази наситена с кислород течност. Резултат: те не се задушили, а продължили да живеят с тази изкуствена кръв. Това са интересни експериментални резултати — но нищо повече. Нека си припомним, че транспортът на кислорода е само една от задачите на кръвта. Този заместителен разтвор не може да изпълнява останалите транспортни функции и другите важни задачи на кръвта. Освен това тази чужда за тялото субстанция се натрупва в черния дроб, излъчва се през белите дробове — и още много други проблеми остават нерешени.

Експериментални изследвания се провеждат и в друга насока. Правени са опити да се вложи червен кръвен пигмент в съвсем мънички пликчета от изкуствена материя и тези изкуствени кръвни „клетки“ да се пуснат да циркулират в организма на опитни животни. Тънките стени от изкуствена материя пропускат кислорода и въглеродния двуокис, получава се значи обмяна на газовете, но и тези хемоглобинови клъбца не са в състояние да заменят естествената кръвна функция.

И така все още не съществува изкуствена кръв. Изследванията с флуорокарбон разкриха важни данни във връзка с тоанспортната функция за кислорода, но тази течност в никакъв случай не може да замени човешката кръв. Защото кръвта не е само течност, изпълнена с червени кръвни клетки, които транспортират кислорода. Тя действи- телно е един „своеобразен сок“ в смисъла на Гьоте, който има да изпълнява многобройни задачи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme