Език и вкус

Цялата палитра на вкусовете е съставена от четири основни вкусови усещания: солено, кисело, сладко и горчиво, в комбинация с обонятелните възприятия.
Вкусовите телца се числят към „старите“ сетивни органи, чиято структура в процеса на еволюцията практически почти не е претърпяла промени. И при нисшите животни се намират почти същите по строеж сетивни клетки, но при морските животни те са пръснати върху големи участъци от кожата, а не са струпани само в определени вкусови центрове. Рибите „усещат вкуса“ дори и с опашките си. При насекомите вкусовите телца се намират в краката. В техните първоначални форми намираме вкусови органи още при еволюционно много старите мешести животни. Но за цялостното възприемане на вкуса са необходими и други фактори. Общото впечатление се оформя от консистенцията (твърдостта) на ястието, неговата температура, хлъзгавост, от взаимодействието между вкусово активните молекули и др. Продължителността на усещането също се колебае, например сладкото се възприема по-бързо, но усещането бързо отзвучава, горчивото („остатъчен вкус“) стига по-бавно до съзнанието, но по-дълго време действува като възприятие. Горчивият вкус може да стане по-слаб след подслаждане (кафе със захар), някои вкусово активни молекули се свързват от други вещества (сметаната прави кафето „по-слабо“). И така винаги имаме цял комплекс от усещания, които съставят „добрия вкус“.
Накрая трябва да изтъкнем, че и някои психични фактори понякога оказват влияние върху вкусовото усещане (отвращение, апетитно приготвено ястие, спомен за кулинарни преживявания и т.н.).

Най-нови

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme