Вторични полови белези

Въпреки че модерните прически и новата мода на пръв поглед понякога затрудняват различаването на двата пола, все пак и без проучване на хромозомната структура, и без ендоскопско изследване на половите жлези в нормални случаи е лесно да се познае от какъв пол е даден индивид. Функцията на половите жлези и регулаторното въздействие на полово-специфични хормони предизвикват различията в строежа на тялото и във вида при двата пола. Типични за мъжа са брадата, силното окосмяване на тялото, по-ниският глас (поради преустройство на гръкляна, „мутиране на гласа“), по-едрите кости, по-силно развитата мускулатура. С половата функция е свързано и оплешивяването.
При жената, напротив, бият на очи „по-нежната“ структура, по-закръглените форми, типично женската талия (или поне лек намек за нейното местоположение), по-дългата (едно време!) коса, по-оскъдното окосмяване на тялото и др. Но най-типичният женски атрибут са гръдните жлези.
Гръдните жлези като вторичен външен полов белег се състоят предимно от мастна и съединителна тъкан. В жлезата, която е прикрепена към гръдните мускули, се съдържат освен това и секретиращи повлекла (млечни канали), които след бременността се разширяват и отделят майчино мляко (лактация). От тялото на жлезата излизат изходни канали, които се отварят в гръдното зърно.
Обикновено гръдната жлеза е мека, без твърди опипващи се възли. Понякога посочените изходни канали или съединителнотъканните повлекла могат да се напипват като влакнеста структура. Но специално внимание се налага при напипване на възел в гърдата. Това може да бъде втвърдена мастна тъкан, съединителнотъканно образувание или пък някакъв възпалителен процес. Често пъти това са кисти, кухи пространства, изпълнени с течност. Но това може да бъде и ранна форма на рак на гърдата, която се изявява по този начин. В този стадий раковото заболяване е излечимо в много голям брой от случаите.
По тази причина от голямо значение за профилактиката е самоизследването, което всяка жена трябва да провежда поне веднъж месечно за откриване на евентуално опипващи се образувания в гръдната жлеза. С това просто изследване своевременно се установяват изменения, които далеч не винаги са ракови.
Понякога и при жената могат да възникнат типични мъжки полови белези (брада), така както е възможно и разрастване на гръдните жлези при мъжа (гинекомастия). И при мъжките, и при женските индивиди винаги действуват и двата вида полови хормони, но в различна концентрация. След оперативно премахване на женските полови жлези или след климактериума може да се получи преобладаване на мъжките стимулиращи хормони в женския организъм, които да доведат до частично „мъжки“ външен облик (вирилизиране). Подобно нещо става в мъжкия организъм, когато се увеличи продукцията на женски полови хормони или след хормонално лечение. Тези изменения обаче в повечето случаи са временни, повлияват се от антагонистична хормонална терапия, а ако настъпят като резултат от животоспасяващи мероприятия, трябва да се приемат като по-малкото зло. С този двоен хормонален регулаторен принцип се обяснява и цитираното като голям куриоз обстоятелство, че и при мъжа може понякога — като изключителна рядкост — хормоналната реакция за бременност да излезе положителна. От много различни, донякъде и конституционални фактори зависи до каква степен ще бъдат изразени вторичните полови белези. Съвсем погрешно ще бъде от това да се съди за сексуалната сила или за особено изразени женски, респ. мъжки качества.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme