Високото кръвно налягане

Високото кръвно налягане е едно извънредно често и много важно за медицината нарушение на нормалната функция на кръвообращението. То предразполага към редица други заболявания. Високото кръвно налягане понякога се означава като „болест на цивилизацията“. като данък, който плащаме на съвременния начин на живот. Вярно е, че дразненията от околната среда оказват влияние върху височината на кръвното налягане, но дали тези взаимоотношения са толкова прости, е съмнително. Тъй като между нас има мнозина, които са изложени на същите дразнения от околната среда и въпреки това имат нормално кръвно налягане, ясно е, че при възникването на това циркулационно нарушение трябва да участвуват и някои вътрешни фактори.

Кръвното налягане възниква като последствие от ритмичната сърдечна дейност. Говорихме вече за неговите физиологични колебания. Нивото на налягането се адаптира към актуалните нужди на организма. Можем да сравним тези процеси е даването на пълен газ или минимален газ при автомобила или с пълния, респ. минимален пламък на газовата печка, които също се регулират в зависимост от изискванията на момента.

Ако систоличното кръвно налягане остане продължително време покачено над 21 кПа (160 тора) или ако диастоличното налягане вече не може да спадне под 13,3 кПа (100 тора), тогава се стига до непрестанно претоварване, преразтягане. преобременяване на артериалните стени. Появяват се смущения в изхранването на съдовите стени, започват да се отлагат масти. стига се до калцификации. Възниква картината на артериосклероза. От друга страна пък. задебелените нееластични и калцифицирани артериални стени допринасят за появата на артериална хипертония. В продължение на много десетилетия са се водили научни спорове, дали хипертонията (високото кръвно налягане) е последица от артериосклерозата, или артериосклерозата възниква вследствие на хипертонията. Вероятно съществуват и двата механизъма, а и клиничните картини взаимно си въздействуват.

И действително уврежданията на съдовите стени представляват най-голямата опасност при високото кръвно налягане. Понякога някои наплашени пациенти се страхуват, че при хипертония може да се скъсат някои по-големи съдове или че само от високото кръвно налягане може да се получат тежки кръвоизливи. Тези опасения не са основателни. Вследствие на високото кръвно налягане възникват артериосклеротични увреждания на съдовите стени, които довеждат до значителни и съдбоносни нарушения на нормалната кръвна циркулация. Отделните органи получават по-малко наситена с кислород кръв. затруднява се обмяната на веществата. Това са процеси, които могат да доведат до сърдечен инфаркт, мозъчен удар, г ангрена (некроза на тъканите), които оказват влияние върху функционалните способности на много органи и системи (например „калциране“ на мозъка) и които прекомерно обременяват сърцето.

Но освен съдовите изменения в съображение идват и многобройни други фактори като възможни причини за възникване на трайно покачено кръвно налягане. Психични смущения, дразнения от околната среда, ендокринни заболявания. преумора, а също и бъбречни болести, съдови аномалии, сърдечни пороци и много други фактори засягат нормалния процес на кръвообращението. И тук не трябва да се провежда лечение без оглед на общото състояние. Понякога високото кръвно налягане е необходимо за поддържане на нормалните телесни функции.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme