Клапни пороци на дясното сърце

Както на аортната и на митралната клапа, така и на пулмоналната и на трикуспидалната клапа — между дясното предсърдие и дясната камера — могат да възникнат стенози, респ. инсуфициенции. Те са по-редки, отколкото процесите в лявото сърце. Техните последствия се обясняват предимно с това, че богатата на отпадъци и бедна на кислород кръв от периферията […]

Митрална инсуфициенция

Поради големия размер на митралната клапа и на нейните крила и поради измененията, които се появяват в поддържащия апарат на платната, в повечето случаи митралната стеноза се комбинира с инсуфициенция. Тук препятствията един вид се сумират. Не само че в лявата камера навлиза по-малко кръв, но една част от тази кръв при всеки удар на […]

Митрална стеноза

Стеснението на митралната клапа, един от най-честите сърдечни пороци, също се среща най-често в комбинация с инсуфициенция. Поради калцифициране или съединителнотъканно надебеляване (на трите платна на тази клапа, която се намира между лявото предсърдие и лявата камера, се затруднява безпрепятственото нахлуване на обогатената с кислород кръв от белите дробове. През краткия период на отпускане— както […]

Аортна инсуфициенция

Затварянето на аортната клапа не позволява връщането на кръвния ток от аортата обратно в лявата камера. Но ако клапите не могат да се затварят напълно (и тук причината най-често е калцирането), то след всеки сърдечен удар една част от кръвта се връща в лявата камера. И тук лявата камера се натоварва повече, но в този […]

Аортна стеноза

Поначало правим разлика между една стеноза (стесняване) и една невъзможност за затваряне, респективно незадоволително уплътняване (инсуфициенция) на сърдечните клапи. Двете се срещат и в комбинирана форма. Аортната стеноза е един относително чест сърдечен порок. Вследствие на калциеви отлагания джобчетата на клапата в началната част на аортата могат да станат твърди и неподвижни, да стърчат като […]

Сърдечни пороци

Понякога казваме за някого символично, че има лошо сърце, и то когато установим при него липса на съчувствие, на разбиране, именно на сърдечност. Истинските пороци обаче си имат свой анатомичен субстрат. Те включват разнородни измененения в строежа на сърцето — вродени или придобити — които водят до смущения в нормалната сърдечна дейност. Като причини се […]

Сърдечен удар

Това понятие, което често се употребява при внезапна сърдечна смърт, в повечето случаи се отнася до инфаркта. Всъщност този термин заблуждава, защото именно липсата на сърдечен удар предизвиква тази сърдечна смърт. Покрай инфаркта съществуват и други причини, които могат да доведат до внезапно спиране на сърдечната дейност. Но те по значение остават далеч зад инфаркта. […]

Ангина пекторис

Това латинско наименование напомня за едно симпатично моминско име, но всъщност тук се касае за едно не съвсем невинно и нерядко (функционално) заболяване на сърцето, което се характеризира със силни, инфарктоподобни болки, които обаче са по-краткотрайни и протичат по-рядко с чувство на страх; липсват и изразени циркулационни симптоми. Всъщност това наименование е „събирателно понятие“ за […]

Поведение при миокарден инфаркт

Пълен покой (защото всяко физическо усилие допълнително обременява сърцето); легнало положение на тялото (отбременява се кръвообращението); при повдигната горна част на тялото пациентът изпитва облекчение, тъй като се улеснява дишането му; пълен покой (всякакви вълнения, страхове, суматохи и др. плашат и изморяват пациента, който и без това се измъчва от болки); да не се дават […]

Сърдечен инфаркт

Понякога го наричат главна епидемия на нашето столетие. (Това е погрешно, защото миокардният инфаркт нито е епидемична болест, нито пък данък, който плащаме на нашето съвремие). Миокардният инфаркт несъмнено е една честа и опасна болест. При него се стига до загиване на части от сърдечната мускулатура вследствие на остри смущения в притока на енергия. По-рано […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme