Структура на човешкото око

Въпреки че способността да се възприемат светлинните дразнения е развита много добре при почти всички живи същества, а и основният строеж на зрителния им орган показва голямо сходство, все пак зрителната острота и възприемането на видяното се различават много при отделните видове. Нека вземем почти баналния пример за зрителното поле на една птица, която фактически […]

Заболявания и функционални нарушения на кожата

Кожните болести често пъти протичат с най-разнообразни картини, така че диагностиката и лечението им изискват специални познания и голям опит. По тази причина от дълго време вече е обособена отделната специалност по кожни (и венерически) болести. Тук няма да описваме същинските кожни болести, чиито дълги имена, които напомнят за френската кухня, и без това бързо […]

Функция на кожата

Кожата притежава не само обвивна функция и съвсем основателно може да се разглежда като отделен орган. Кожата има защитна функция (предпазване от нараняване, от навлизане на микроби, от изсъхване, от загуба на течности и т. н.), обменна функция (обмяна на кислород, отделяне на продукти от обмяната на веществата, поемане на вещества от околната среда), топлинна […]

Строеж на кожата

Кожата на човека се състои от три слоя (ако не се брои един четвърти външен слой от нечистотии или грим). Но тези три слоя, които по принцип се откриват във всички кожни участъци, показват големи различия по отношение на дебелината си. Известно е, че роговият слой е значително по-дебел по стъпалата, отколкото в областта на […]

Бъбречни заболявания

Бъбречните болести също спадат към нередките заболявания. При жените те се срещат по-често. Обикновено се касае за възпаления, новообразувания, камъни или функционални нарушения в бъбреч­ната тъкан. Възпаление на бъбречното легенче (пиелит) При болки в областта на бъбрека лаикът в повечето случаи предполага, че има възпаление на бъбречното легенче. Клиничният опит обаче ни учи, че изолираните […]

Бъбречна функция

Като отчетлив резултат от бъбречната функция се явява готовата урина. Отпадането на бъбречната функция води до задръжка на вещества, които подлежат на отделяне — крайни продукти от обмяната (например урея, креатинин, пикочна киселина и много други), и по такъв начин до вътрешно отравяне (уремия). Но покрай чисто отделителната си функция бъбреците имат да изпълняват и […]

Строеж и структура на бъбреците

Бъбреците имат бъбрековидна форма — в този случай шаблонните изрази и фактите съвпадат (докато сърцето съвсем не е сърцевидно!). Те са чифтни органи, но при някои аномалии могат да бъдат сраснали в долните си полюси и да лежат в таза (подковообразен бъбрек, тазов бъбрек). Бъбреците са разположени извън коремната кухина (ретроперитонеално) близо до гърба, от […]

Някои от заболяванията на половите органи

Смущения в менструацията Месечното кръвотечение (менс = месец) може да бъде нарушено от различни хормонални и психични фактори. Известно е спирането на менструацията от страх пред нежелана бременност или след други психични обременявания. Въпреки че при много жени месечното кръвотечение е поразително константно, все пак има и известни колебания. Затова всяка жена трябва да свикне […]

Функция на половите органи

Специално описание заслужават процесите, които се разиграват при месечния цикъл на жената. Всички тези процеси се направляват от различни хормони, преди всичко от хормона на големия колкото бобово зърно мозъчен придатък (хипофизата). Това е главната жлеза в системата на ендокринната регулация, която се намира в тясно взаимоотношение с мозъка и нервната система и секретира гонадотропни […]

Вторични полови белези

Въпреки че модерните прически и новата мода на пръв поглед понякога затрудняват различаването на двата пола, все пак и без проучване на хромозомната структура, и без ендоскопско изследване на половите жлези в нормални случаи е лесно да се познае от какъв пол е даден индивид. Функцията на половите жлези и регулаторното въздействие на полово-специфични хормони […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme