Травми на окото, ечемик

Травми на окото Травмите на окото винаги трябва да се лекуват от лекар. Дори и съвсем по­върхностните наранявания на роговицата могат да се замърсят от бактерии. Тъй като роговицата не притежава кръвоносни съдове, тя получава и по-малко защитни вещества. Като последствие от едно възпаление на роговицата (кератит) може да се получи язва, която да доведе […]

Катаракта, конюнктивит

Катаракта (сиво перде) С името сиво перде се означава помътняването на лещата, което се среща най-често при пациенти в напреднала възраст (старческа катаракта). Но то може да е и вродено. Понякога помътняване на лещата настъпва и като последица от други болести, като например диабет, възпаления на очите, след нараняване, при тетания и други подобни. При […]

Глаукома (зелено перде)

Съществуват редица теории относно произхода на означението „зелено перде“ за глаукомата, чиято историческа достоверност не може да се провери. Причината за това заболяване, което ако не се лекува, нерядко води до ослепяване, е повишение на вътреочното налягане. Цилиарното тяло непрестанно отделя течности (не сълзи, последните произхождат от специални слъзни жлези, които понякога са доста силно […]

Слепота

Слепотата може да бъде вродена или да настъпи като резултат от някои за­болявания. Възможно е и ослепяване само на едното око или дори само на части от ретината. Съществуват многобройни причини, които могат да нарушат поемането, предаването или усещането на светлинни дразнения. Потъмняването на очната леща (перде) или на стъкловидното тяло, което нормално е прозрачно […]

Кривогледство

Всички гръбначни животни — а също и човекът — имат бинокулярно зрение. Понеже един предмет се отразява през два „окуляра“ (очите), при сливането на двата образа в мозъка възниква пространствено впечатление. Двуочното зрение обуславя „дълбочинното зрение“, оценката на разстоянията, възприемането на цялостния образ на отразеното тяло. Ако гледаме само с едно око, възниква — както […]

Рефракционни аномалии

С анатомичния строеж на окото се обяснява фактът, че при незначителни промени в надлъжната ос на очната ябълка или при аномалии в изкривяването на лещата не се получават ясни образи върху ретината. Тъй като човешкото око разполага с известни възможности за адаптация, с помощта на мускулните механизми за нагласяване на лещата някои очни дефекти могат […]

Зрителен процес

В предишния раздел при описанието на анатомичните особености на окото говорихме вече за подвижността на окото, за промените във формата на лещата от дърпане или отпускане на цилиарните влакна, за сплесването или изпъкването на лещата в зависимост от силата на светлината и акомодацията. Самият зрителен процес представлява сложен биохимичен и биофизичен процес, последните подробности на […]

Структура на човешкото око

Въпреки че способността да се възприемат светлинните дразнения е развита много добре при почти всички живи същества, а и основният строеж на зрителния им орган показва голямо сходство, все пак зрителната острота и възприемането на видяното се различават много при отделните видове. Нека вземем почти баналния пример за зрителното поле на една птица, която фактически […]

Заболявания и функционални нарушения на кожата

Кожните болести често пъти протичат с най-разнообразни картини, така че диагностиката и лечението им изискват специални познания и голям опит. По тази причина от дълго време вече е обособена отделната специалност по кожни (и венерически) болести. Тук няма да описваме същинските кожни болести, чиито дълги имена, които напомнят за френската кухня, и без това бързо […]

Функция на кожата

Кожата притежава не само обвивна функция и съвсем основателно може да се разглежда като отделен орган. Кожата има защитна функция (предпазване от нараняване, от навлизане на микроби, от изсъхване, от загуба на течности и т. н.), обменна функция (обмяна на кислород, отделяне на продукти от обмяната на веществата, поемане на вещества от околната среда), топлинна […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme