Възможна продължителност на човешкия живот 120 години

Още в най-старо време изследователите са се занимавали с въпросите на стареенето. Известни са подробните проучвания на Гален, който още тогава препоръчвал активност и правилен начин на живот (диета) за предпазване от старческо изхабяване. Берлинският лекар Хуфеланд също се е занимавал с „изкуството да се продължи човешкият живот“, като развивал редица теории и препоръки, които […]

Стареене

Всеки човек остарява, при все че някои хора се стараят да отрекат това. Стареенето върви успоредно с някои изменения в организма и в неговите функции (процеси на стареене), които обаче не във всички случаи носят изключително отрицателни черти. Вярно е, че старият човек не е вече толкова бърз, толкова силен, толкова сръчен, но затова пък […]

Стрес

Стресът стана модно понятие. С него се опитваме да характеризираме възбудата, прекаленото натоварване, неправилния начин на живот. Но съвсем не е такова съдържанието на понятието в този общоприет смисъл. Всъщност думата стрес е взаимствувана от геологията. Там тя означава — но кой ли помни това — състояние на напрежение между отделните пластове. Селие, един учен […]

Приспособяване (адаптация)

Човешкият организъм не трябва да се възприема като нещо неподатливо, непроменливо, оформено веднъж завинаги, напротив, той е в състояние да се приспособява — понякога дори в удивителна степен — към най-различни изисквания. Могат да се посочат много примери за това. Скелетната система, по-специално големите тръбни кости се смятат за нещо извънредно стабилно и здраво. Толкова […]

Растеж и развитие

Дълъг е пътят от 0,15 милиметровото яйце до възрастния човек. В тази фаза на развитие настъпва не само едно огромно „увеличение на масата“, но и известната ни промяна в облика, както и нещо като повторение — в ускорено темпо — на еволюцията на вида (основно биогенетично правило на Е. Хекел). Така при ембрионалното развитие на […]

46 хромозома съдържат цялата наследствена информация

Следователно не съществува един единствен ген, който сам да определя височината и строежа на човешкото тяло. Многообразието на „участвуващите“ гени обяснява голямото многообразие на формите— например при потомците на едно и също семейство. Освен това тук се явява и обстоятелството, че наследените качества на детето се определят както от майчиния, така и от бащиния наследствен […]

Наследственост

„Цял бащичко!“ ликуват роднините, когато за първи път видят новороденото, докато външният наблюдател напразно се опитва да открие в набръчканото личице някакви следи от евентуална прилика с гордия татко независимо от възможното сходство във фризурата, ако тя и при двамата е по-редичка. И все пак още в ранните детски години в повечето случаи се появяват […]

Обмяна на веществата и енергиен баланс

В процеса на храносмилането всички хранителни съставки, които могат да се оползотворят от човешкия организъм, се разпадат на съставните си части, поемат се (резорбират се) през чревната стена и се преобразуват в организма. Хранителните вещества са необходими за четири основни процеса, които протичат в организма: растеж (размножаване и нарастване на клетките), т.е. изграждане на нова […]

Телесните течности

Освен като носител на т.нар. формени елементи (клетки, влакна) телесната течност има решаващо значение и за правилното съгласуване работата на всички органи и системи. Възрастният човешки организъм се състои до 60% от вода. Телесната течност в по-голямата си част е свързана във вътрешността на клетките, в протоплазмата (интрацелуларна течност). Тя обаче е в постоянни тесни […]

Междуклетъчната субстанция

Клетките могат да бъдат, както е при епитела, много плътно опрени една до друга, стена до стена. Но по правило между клетките, принадлежащи към една и съща клетъчна или тъканна формация, се намират различни междуклетъчни вещества.Те се явяват под формата на тъканна течност („лимфа“) или пък като влакнести или лепителни субстанции. Голямо значение има междуклетъчната […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme