46 хромозома съдържат цялата наследствена информация

Следователно не съществува един единствен ген, който сам да определя височината и строежа на човешкото тяло. Многообразието на „участвуващите“ гени обяснява голямото многообразие на формите— например при потомците на едно и също семейство. Освен това тук се явява и обстоятелството, че наследените качества на детето се определят както от майчиния, така и от бащиния наследствен […]

Наследственост

„Цял бащичко!“ ликуват роднините, когато за първи път видят новороденото, докато външният наблюдател напразно се опитва да открие в набръчканото личице някакви следи от евентуална прилика с гордия татко независимо от възможното сходство във фризурата, ако тя и при двамата е по-редичка. И все пак още в ранните детски години в повечето случаи се появяват […]

Обмяна на веществата и енергиен баланс

В процеса на храносмилането всички хранителни съставки, които могат да се оползотворят от човешкия организъм, се разпадат на съставните си части, поемат се (резорбират се) през чревната стена и се преобразуват в организма. Хранителните вещества са необходими за четири основни процеса, които протичат в организма: растеж (размножаване и нарастване на клетките), т.е. изграждане на нова […]

Телесните течности

Освен като носител на т.нар. формени елементи (клетки, влакна) телесната течност има решаващо значение и за правилното съгласуване работата на всички органи и системи. Възрастният човешки организъм се състои до 60% от вода. Телесната течност в по-голямата си част е свързана във вътрешността на клетките, в протоплазмата (интрацелуларна течност). Тя обаче е в постоянни тесни […]

Междуклетъчната субстанция

Клетките могат да бъдат, както е при епитела, много плътно опрени една до друга, стена до стена. Но по правило между клетките, принадлежащи към една и съща клетъчна или тъканна формация, се намират различни междуклетъчни вещества.Те се явяват под формата на тъканна течност („лимфа“) или пък като влакнести или лепителни субстанции. Голямо значение има междуклетъчната […]

Една капка кръв съдържа около 5 милиона клетки

Полови клетки. Семенните клетки имат като особеност едно подвижно камшичесто образувание, което им придава активна подвижност. Яйцеклетката е най-голямата човешка клетка, но в сравнение с яйцеклетките на други живи същества (птици) е изумително малка. Епителни клетки на кожата. Най-горният кожен слой се състои от загинали, постепенно олющващи се клетки, които откъм основата непрестанно се подновяват. […]

Клетката

Клетките са градивни елементи на почти всички структури в организма. Само отделни части от някои органи, като твърдата зъбна субстанция, стъкловидното тяло на окото и др., нямат клетъчна структура. По принцип клетките имат идентичен строеж, но в зависимост от различните си функции те все пак се различават по форма и по функционални елементи. При по-висшите […]

Най-ценното притежание на човека…

Живот и здраве, това са две понятия, около които се преплитат безброй – отчасти доста фантастични — представи. Едно време нашите прадеди охотно са принасяли жертви на боговете, за да си измолят от тях здраве и дълъг живот. Много столетия наред учените вярвали в някаква необяснима „Vis vitae“ — някаква тайнствена жизнена сила, която съществувала […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme