Категория: Здраве

Кръвоизливи

Едно от многобройните свойства на кръвта е способността й за „самозащита“ при възникващи дефекти по нейния път. Когато се нарани един кръвоносен съд, би трябвало всъщност (както при авария в тръбите за топлата вода) цялата кръв да изтече от тръбната система. Но кръвта има свойството сама да запушва дефекта. Непосредствено след нараняване на кръвоносен съд […]

Смущения в кръвооросяването

Кръвообращението осигурява за всички органи и тъкани снабдяването с кислород и хранителни субстанции за добив на енергия при обмяната на веществата; то дава възможност да се отделят отпадъците от обмяната и гарантира действието на хормоните и другите субстанции, които се разнасят с кръвния ток. Кръвоносни съдове се намират в почти всички тъкани (с изключение на […]

Възпалението: защитна реакция

Възпалението не е „болест“, а всъщност реакция на организма. Винаги трябва да се преценява дали да се прекъсне тази защитна реакция (противовъзпалителни лекарства, охлаждане и др. подобни), защото последиците от нея причиняват големи оплаквания, или дали тя не трябва дори да бъде подсилена (местно приложение на топлина, изкуствено покачване на температурата), тъй като навлезлите в […]

Възпаления

Ще цитирамe един анекдот във връзка с изпитните мъки на медиците. „По какво познаваме възпалението?“ — „По окончанието ’ит, господин професоре.“ Честото срещане на това окончание (което наистина означава, че възпалението е причина за посоченото заболяване) в медицинската терминология ясно показва колко са чести, колко са многообразни и на колко различни места се локализират възпалителните […]

Смъртта

Смъртта означава непоправимо изгасване на всички жизнени функции. За нейното настъпване може да има ясни причини (болести, злополуки, отравяния) или пък тя отначало да не бъде свързана е някое определено заболяване. Все пак и при такива „неми“ смъртни случаи („старческа немощ“) причината се търси винаги в „отказа“ на дадена система от органи (най-често сърцето и […]

Възможна продължителност на човешкия живот 120 години

Още в най-старо време изследователите са се занимавали с въпросите на стареенето. Известни са подробните проучвания на Гален, който още тогава препоръчвал активност и правилен начин на живот (диета) за предпазване от старческо изхабяване. Берлинският лекар Хуфеланд също се е занимавал с „изкуството да се продължи човешкият живот“, като развивал редица теории и препоръки, които […]

Стареене

Всеки човек остарява, при все че някои хора се стараят да отрекат това. Стареенето върви успоредно с някои изменения в организма и в неговите функции (процеси на стареене), които обаче не във всички случаи носят изключително отрицателни черти. Вярно е, че старият човек не е вече толкова бърз, толкова силен, толкова сръчен, но затова пък […]

Стрес

Стресът стана модно понятие. С него се опитваме да характеризираме възбудата, прекаленото натоварване, неправилния начин на живот. Но съвсем не е такова съдържанието на понятието в този общоприет смисъл. Всъщност думата стрес е взаимствувана от геологията. Там тя означава — но кой ли помни това — състояние на напрежение между отделните пластове. Селие, един учен […]

Приспособяване (адаптация)

Човешкият организъм не трябва да се възприема като нещо неподатливо, непроменливо, оформено веднъж завинаги, напротив, той е в състояние да се приспособява — понякога дори в удивителна степен — към най-различни изисквания. Могат да се посочат много примери за това. Скелетната система, по-специално големите тръбни кости се смятат за нещо извънредно стабилно и здраво. Толкова […]

Растеж и развитие

Дълъг е пътят от 0,15 милиметровото яйце до възрастния човек. В тази фаза на развитие настъпва не само едно огромно „увеличение на масата“, но и известната ни промяна в облика, както и нещо като повторение — в ускорено темпо — на еволюцията на вида (основно биогенетично правило на Е. Хекел). Така при ембрионалното развитие на […]

Медицинска енциклопедия © 2018 Frontier Theme